Опаковки от лекарства : Зелен контейнер

Този вид пластмаса и фолио понастоящем не може да се рециклира. Неизползваните лекарства трябва да бъдат върнати в аптеката.