Алуминиево фолио и алуминиеви подноси : Син контейнер

Измийте ги с вода, изсушете ги и не опаковайте в торбичка. Смачкайте я на топка – ако запази формата си, значи може да се рециклира. В противен случай я. изхвърлете в зеления контейнер.