Консерви от храни : Син контейнер

Измийте ги с вода, изсушете ги и не опаковайте в торбичка.
Смачкайте ги, за да съберете повече в контейнера.