Напитката може да : Син контейнер

Измийте ги с вода, изсушете ги и не опаковайте в торбичка. Смачкайте ги, за да съберете повече в контейнера.