Пластмасови бутилки : Син контейнер

Понастоящем 58% от бутилките се рециклират. Знаете ли, че във Фенланд всички пластмасови бутилки могат да се рециклират? Измийте ги с вода, изсушете ги и не опаковайте в торбичка. Смачкайте ги, за да съберете повече в контейнера. Не сваляйте капачките