Шишенца от лекарства : Син контейнер

Неизползваните лекарства трябва да бъдат върнати в аптеката. Измийте ги с вода, изсушете ги и не опаковайте в торбичка.