Твърда пластмаса (обикновено не от хранителни продукти) : Център за рециклиране на битови отпадъци

Този вид пластмаса понастоящем не може да се рециклира. Занесете ги в центъра за рециклиране, ако нямате място в зеления контейнер. Посетете уебсайта на Камбриджширския окръжен съвет, за да намерите най-близките до вас центрове за рециклиране: www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres