Twardy plastik (zwykle nie do pakowania jedzenia) : Centrum recyklingu dla gospodarstw domowych

W tej chwili nie przetwarza się tego rodzaju plastiku. Zanieś do centrum recyklingu, jeżeli w zielonym pojemniku nie ma już miejsca. Odwiedź stronę Rady Hrabstwa Cambridgeshire, aby znaleźć najbliższe centra recyklingu: www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres