Cietā (parasti nepārtikas) plastmasa : Mājsaimniecības atkritumu pārstrādes centrs

Šāda veida plastmasu pašlaik nevar pārstrādāt. Ja jūsu zaļajā tvertnē vairs nav vietas, nogādājiet atkritumus pārstrādes centrā. Apmeklējiet Kembridžšīras grāfistes padomes vietni, lai atrastu sev vistuvākos pārstrādes centrus: www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres