Опаковъчна хартия : Син контейнер

Изчислено е, че всяка година в контейнерите за смет в Обединеното кралство се изхвърля достатъчно опаковъчна хартия, с която може да се опакова остров Гърнзи.
Дори лъскавата хартия може да е подходяща за рециклиране.
Смачкайте я на топка – ако запази формата си, значи може да се рециклира. В противен случай я изхвърлете в зеления контейнер.
Опаковъчната хартия с блясък не може да бъде рециклирана.