Хартия : Син контейнер

Всички видове хартия, освен кърпичките и нарязаната хартия, могат да се рециклират. Смачкайте я на топка – ако запази формата си, значи може да се рециклира. В противен случай я изхвърлете в зеления контейнер. Бихте могли да премахнете личните данни от писмата и пликовете, да откъснете адреса и да рециклирате останалото. Нарязаната хартия може да е отлично допълнение към домашната ви почва(ако не съдържа пластмаса)