Нежелана поща : Син контейнер

Гора с размерите на Уелс се изсича всяка година за производството на хартия за Обединеното кралство. Бихте могли да премахнете личните данни от писмата и пликовете, да откъснете адреса и да рециклирате останалото. За да намалите ненужната поща, pегистрирайте предпочитанията си за за поща тук https://www.mpsonline.org.uk/ и оставете бележка на пощенската си кутия: