Вестници и списания : Син контейнер

Дори гланциранта/лъскава хартия може да се рециклира (ако не съдържа пластмаса)