Поздравителни картички : Син контейнер

Картички с брокат и аксесоари не могат да се рециклират. Защо не ги преобразите в нещо ново?