Картон : Син контейнер

Смачкайте/сгънете, за да съберете повече в контейнера или ги oставете до контейнера в деня за рециклиране. За големи количества опаковъчни материали поискайте от производителя/изпращача да ги прибере