Боя : Център за рециклиране на битови отпадъци

Винаги ги носете в центъра за рециклиране. Намерете в кой на www.communityrepaint.org.uk/need-paint/find-your-nearest-scheme/ CCORRN ще преустанови предназначението им и ще ги препродаде. www.ccorrn.org.uk/community-repaint

It will then be repurposed by CCORRN and sold on.
http://www.ccorrn.org.uk/paint