Автомобилно масло : Център за рециклиране на битови отпадъци

Моторното масло трябва да се изхвърля безопасно. Посетете уебсайта на Камбриджширския окръжен съвет, за да намерите най-близките до вас центрове за рециклиране: www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres