Автомобилни акумулатори : Център за рециклиране на битови отпадъци

Внимание: изхвърлянето им в контейнер може да е много опасно. От тях изтичат вредни химикали и могат да предизвикат пожар.
Visit the Cambridgeshire County Council website to find the Recycling centres closest to you: www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres