Батерии : Избрани местни магазини

Разберете къде - потърсете "Локатор за рециклиране“ на: www.recyclenow.com/local-recycling
Внимание: изхвърлянето им в контейнер може да е много опасно. От тях изтичат вредни химикали и могат да предизвикат пожар.
Повечето магазини, които продават батерии, трябва да ги приемат обратно за рециклиране