Бяла техника : Център за рециклиране на битови отпадъци

Посетете уебсайта на Камбриджширския окръжен съвет, за да намерите най-близките до вас центрове за рециклиране: www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres Можете също така да ги продавате/подарявате чрез сайтове като Facebook Marketplace, Freecycle, Freegle или Gumtree, или върнете. Подредете събиране на голямо количество отпадъци чрез Областния съвет на Фенланд: www.fenland.gov.uk/bulkywaste