Събран с прахосмукачка прах : Зелен контейнер

Опаковайте ги и и ги изхвърлете.