Цигари : Зелен контейнер

Съдържат пластмаса, което означава, че не могат да се рециклират. За разграждането на цигарените филтри могат да са нужни до 10 години. Благодарим ви, че не замърсявате с боклуци. Първо се уверете, че не са горещи.