Градински отпадъци : Кафяв контейнер

Абонирайте се за събиране на градински отпадъци с Областния съвет на Фенланд: www.fenland.gov.uk/gardenwaste Като алтернатива, Могат да са отлично допълнение към домашния ви компост. Научете повече на: www.fenland.gov.uk/volunteers