Полистерен : Зелен контейнер

Избягвайте да използвате полистерен, където е възможно. За големи количества опаковъчни материали поискайте от производителя/изпращача да ги прибере.