Дози/капсули кафе : Зелен контейнер

За разграждането на дозите кафе могат да са нужни до 500 години. Разберете дали можете да ги върнете на производителя. Някои магазини предлагат пунктове за рециклиране. Вече са налични алтернативи за повторна употреба.