Матраци : Център за рециклиране на битови отпадъци

Помолете служителите на фирмата да вземат матрака ви, когато ви доставят нов. Алтернативно, Подредете събиране на голямо количество отпадъци чрез Областния съвет на Фенланд: www.fenland.gov.uk/bulkywaste Посетете уебсайта на Камбриджширския окръжен съвет, за да намерите най-близките до вас центрове за рециклиране: www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres