Фолио с балончета : Зелен контейнер

Този вид пластмаса понастоящем не може да се рециклира.
За големи количества опаковъчни материали поискайте от производителя/изпращача да ги прибере.
Можете също така да ги продавате/подарявате чрез сайтове като Facebook Marketplace, Freecycle, Freegle или Gumtree.