Мокри кърпички : Зелен контейнер

Понастоящем няма влажни кърпички, които да могат да се рециклират. Винаги ги изхвърляйте в контейнера. Не ги изхвърляйте в тоалетната. Научете повече на Anglian Water (www.anglianwater.co.uk/services/sewers-and-drains/keeping-sewer-pipes-clear)