Санитарни отпадъци : Зелен контейнер

Не ги изхвърляйте в тоалетната. Вече са налични алтернативи за повторна употреба.