Найлонови торбички : Избрани местни магазини

Те могат да се употребяват повторно много пъти и да се рециклират в супермаркета.

Използвайте ги като лайнери за общи отпадни кошчета или за изхвърляне на прахосмукачка прах.
Не ги използвайте, за да поставите рециклирането си в синята ск.

Разберете къде - потърсете "Локатор за рециклиране“ на: www.recyclenow.com/local-recycling