Найлонови торбички : Избрани местни магазини

Разберете къде - потърсете "Локатор за рециклиране“ на: www.recyclenow.com/local-recycling . Могат да се използват многократно. Може да ги поставите в контейнера за отпадъци или да ги използвате, за да събирате отпадъците от прахосмукачката. Не ги използвайте, за да слагате отпадъците си за рециклиране в синия контейнер