Лични предпазни средства за еднократна употреба : Зелен контейнер

Тези елементи не могат да бъдат рециклирани във вашата синя СК. Може би ще можеш да ги рециклираш на работа или чрез www.terracycle.com terrracycle.