Чували за компост : Избрани местни магазини

Някои градински центрове ще ги вземат обратно и ще ги рециклират.