Real Christmas tree

Живи коледно дърво : Кафяв контейнер

Ако се абонирате за услугата "Градински отпадъци", можете да поставите коледни елхи, които са отгледани до вашата кофа за събиране  www.fenland.gov.uk/gardenwaste

В противен случай ги заведи в центъра за рециклиране на домакинствата www.cambridgeshire.gov.uk/residents/waste-and-recycling/household-recycling-centres