Опаковъчно фолио : Зелен контейнер

Вече са налични алтернативи за повторна употреба.